Aandachtspunten bij transities en participatie

14-03-2023

Onze collega’s van de fysieke leefomgeving hebben de eerste kennissessie van het jaar alweer gehad. Martijn Wubbolts vertelde tijdens de sessie over transities en participatie. En die kennis delen we ook graag met jou!

Bezint eer ge begint
Voor je bewoners (vermijd het woord ‘burgers’) betrekt, is het handig om na te denken over een aantal zaken. Waarom wil je ze bijvoorbeeld betrekken? En bij wat? Wie precies? En hoe zou dat betrekken moeten gaan? Met het juiste doel voor ogen is de kans groter dat je erin slaagt je doel te behalen.

Duidelijke spelregels
Vooraf de spelregels duidelijk maken zorgt voor realistische verwachtingen bij de betrokken partijen. Voorbeeld: je vraagt bewoners of ze willen meedenken met een bijeenkomst. Is het dan al in beton gegoten en wil je dat ze alleen input geven voor de inhoud van de bijeenkomst? Of is er ook ruimte om de vorm te wijzigen en bijvoorbeeld geen bijeenkomst te organiseren maar een brief te versturen? Vertel ook op basis waarvan een besluit wordt genomen. Dat geeft duidelijkheid.

Hoe is de betrokkenheid?
Het is bij transities belangrijk om te weten hoe divers de betrokkenheid is. Welke afdelingen van de organisatie zitten aan tafel? Of draai het om: hoe kun je, vanuit bijvoorbeeld je toezichthoudende rol, van waarde zijn voor wijkprocessen? Als je jouw kennis aan de voorkant inbrengt, worden mogelijke oplossingen ook reëler.

Zoveel mensen, zoveel wensen
Niet iedereen wil hetzelfde. Hou daar rekening mee, dat er verschillende type mensen zijn en talloze belevingswerelden. Wil je inzicht krijgen in de leefstijl van jouw doelgroep? Doe dan het waarden en leefstijlonderzoek.

Meer weten? Inzichten uit de participatie praktijk vind je onder andere bij de participatiecoalitie.