We zijn verheugd om aan te kondigen dat Recruitmenthuis per 29 juli 2023 het SNA-keurmerk (NEN 4400-1) heeft behaald! Dit keurmerk is opgezet om de risico's met betrekking tot keten- en inlenersaansprakelijkheid te beperken. Het behalen van dit keurmerk is een bevestiging van onze betrouwbaarheid als zakenpartner.

Met het SNA-keurmerk tonen we aan dat we voldoen aan de gestelde eisen en verplichtingen op het gebied van administratie, financiën en personeelsbeleid. Het is een belangrijke erkenning van onze professionele bedrijfsvoering en ons streven naar kwaliteit en integriteit. Als organisatie worden wij op onderstaande punten beoordeeld:

De identificatie van de onderneming;
De aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;
Controle f loonbetaling niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebeslag;
Het uitvoeren van ID controles en de controle op gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in-en doorleen.

Als organisatie kunnen onze klanten en samenwerkingspartners erop vertrouwen dat we voldoen aan de wettelijke verplichtingen en dat we ons inzetten om een solide en verantwoordelijk zakelijk klimaat te waarborgen. Wij worden periodiek gecontroleerd op onze verplichtingen uit arbeid om het risico te beperken.

We zijn trots op dit behaalde keurmerk en blijven ons inzetten om de hoogste standaarden te handhaven in al onze activiteiten.

Eerst weten met wie je te maken hebt?

Wij stellen ons graag aan je voor.