Nieuwe collega

Bij Recruitmenthuis staat de mens voorop. Wij maken ons hard voor een stabiele basis voor iedereen. Onze opdrachtgevers, (lokale) overheden, dragen bij aan een stabiele basis voor haar inwoners door de brug te slaan tussen beleid en uitvoering. Momenteel is de vraag naar medewerkers met inhoudelijke kennis en ervaring groot. Oorzaken zijn onder andere vergrijzing, nieuwe wet- en regelgeving en een krappe arbeidsmarkt. Om deze stabiele basis voor inwoners te kunnen blijven garanderen, zijn er vakinhoudelijke professionals nodig. Dit faciliteren wij, in de vorm van een traineeship.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze coördinator traineeships Ilse van Zanden.

Waarom maatwerk

Maatwerk zorgt voor startklare nieuwe collega’s die direct van meerwaarde zijn in het bestaande team. Dit doen we o.a. door coaching, begeleiding door ervaren mentoren en een leertraject op basis van het benodigde competentieprofiel. Dit competentieprofiel stellen we samen op met de opdrachtgever. We bieden een persoonlijk ontwikkelingsplan aan, dat aansluit bij de leerbehoeftes en ambities van de professional en het gewenste competentieprofiel.

Wij investeren in de relatie met de opdrachtgevers en weten wat er speelt binnen het team. Hierdoor kunnen wij de begeleiding faciliteren die aansluit bij de behoefte van zowel trainee als opdrachtgever.

Hoe doen we dit

1. Samen met de opdrachtgever brengen wij de behoeftes in kaart en stellen we het gewenste competentieprofiel samen.
2. We maken een blauwdruk met leerplan op basis van het competentieprofiel. Hier leggen we de basis van het succes voor het gehele traject.
3. We starten met de werving van professionals en plannen intakegesprekken in.
4. De professionals maken een wetenschappelijk onderbouwde test die competenties en drijfveren in kaart brengt.
5. Samen met de opdrachtgever selecteren wij de juiste kandidaten voor het traineeship in een persoonlijk gesprek.
6. We werken aan de verdere competentie ontwikkeling van de professionals en bieden begeleiding vanuit ervaren mentoren. Door vaste evaluatiemomenten kunnen wij bijsturen gedurende het persoonlijk ontwikkeltraject binnen het traineeship.
7. Het resultaat: vakkundige professionals die in het werkveld aan de slag zijn en direct van meerwaarde zijn in het team.

Wat regelen wij?

Recruitmenthuis zorgt voor een passend opleidingsprogramma aansluitend op het samengestelde competentieprofiel. Wij faciliteren begeleiding vanuit ervaren mentoren. We werken samen met de mentoren aan de professionele ontwikkeling van trainees. In afstemming met de opdrachtgever nemen wij de verantwoordelijkheid voor het inwerken en opleiden van de nieuwe collega’s die deelnemen aan het traineeship.

Meerwaarde voor de opdrachtgever

Door de vliegende start en intensieve begeleiding ontzorgen deze professionals direct het bestaande team, wat leidt tot verlaging van de werkdruk. De kwalitatieve match tussen professionals en opdrachtgevers zorgt voor een duurzame arbeidsrelatie. Na het afronden van het traineeship wordt de nieuwe collega onderdeel van het bestaande team. Hiermee waarborgen wij een gezonde balans tussen een vaste en flexibele formatie.

Testimonials

Thomas Kroon

Inmiddels ben ik een goed half jaar werkzaam voor Recruitmenthuis. Zij hebben mij enorm goed geholpen een baan te vinden die aansluit bij mijn interesse- en vakgebied bij een organisatie waar ik heel graag wil werken. Het is een hele mooie organisatie om voor te werken, met fijne mensen, die open staan voor een goed gesprek. Ze denken mee in wat goed bij jou past!

Bryan Bisschop

Ik ben blij met het Recruitmenthuis. De contacten tussen werkgever en werknemer zijn enorm warm. Wanneer je contact opneemt staan ze altijd voor je klaar! Ze zoeken de meest geschikte opdrachtgever die aansluit bij jouw wensen, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.

Jelte de Jong

Recruitmenthuis luistert naar de wensen van de medewerkers. De contactpersonen staan altijd open voor een gesprek, zijn toegankelijk en bereikbaar voor jou als medewerker! Opleidingen en kansen worden volop aangeboden. Dit biedt veel baanperspectief voor de toekomst. Jouw ontwikkeling staat centraal bij het Recruitmenthuis!

Fleur Lindeboom

‘Van student naar professional’, dat is waar Recruitmenthuis mij bij heeft geholpen nadat ik mijn studie heb afgerond. Zij hebben aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling, zoeken de juiste match en zorgen ervoor dat je echt op je plek zit!

Thijs Riphagen

Het Recruitmenthuis heeft mij geholpen met het vinden van een nieuwe uitdaging. Zij hebben mij verder laten kijken dan wat ik vanuit school al wist. Door de goede begeleiding en de vriendelijke, open sfeer hebben zij mij het vertrouwen gegeven voor mijn verdere loopbaan. Recruitmenthuis komt snel in actie en is altijd bereikbaar voor vragen.