Een blik achter de schermen als jurist bij de gemeente.

24-08-2023

In dit artikel werpen we een blik op het werkleven van Anouk en José, twee juristen die op ZZP-basis, vanuit Recruitmenthuis, werken voor de Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel. Anouk en José zijn werkzaam op de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH), waar ze dagelijks te maken krijgen met uiteenlopende en dynamische juridische vraagstukken. In tegenstelling tot het gangbare beeld van gemeentewerk, ervaren Anouk en José een werkomgeving die allesbehalve voorspelbaar is. Van complexe burenruzies tot illegale bewoning van recreatiewoningen. Hun werk vraagt niet alleen om juridische expertise, maar ook om communicatieve vaardigheden, empathie en het vermogen om praktische oplossingen te vinden voor complexe problemen. Bovendien biedt dit artikel een bijzondere kans om de heer Gebben, burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel, aan het woord te laten. Hij geeft inzicht in hoe het is om binnen de gemeente te opereren en deelt waardevolle perspectieven over de vele mogelijkheden die zich ontvouwen voor jonge juristen.

 

Wat maakt het werken als jurist voor een overheidsinstelling interessant?

Bij de diverse dossiers werk je niet alleen vanachter je bureau. Het is hierin van belang dat je ook contact hebt met de diverse betrokken partijen. Denk hierbij aan de inwoners van de gemeente, maar ook andere betrokken partijen kunnen hierbij betrokken zijn, bijvoorbeeld een GGZ specialist. Ook kan het nuttig zijn in bepaalde vraagstukken dat je de situatie ter plekke beoordeeld. De toezichthouder voert altijd een controle uit, maar het is waardevol om als jurist de situatie ter plekke te kunnen beoordelen. In dat geval ga je samen met de toezichthouder op pad. De samenwerking met meerdere partijen en de verschillende soorten juridische vraagstukken maken het dat de werkzaamheden als VTH jurist veelal afwisselend van aard zijn.

Het werk vraagt erom dat je kan schakelen en goed de verschillende belangen kunt. Hierbij moet je met meerdere factoren rekening houden, uiteraard ben je gebonden aan de wet, maar ook politiek speelt een belangrijke rol. Kortom als jurist bij de overheid hoef je je geen moment te vervelen.

 

Met wie werk je het meest samen intern?

We werken zelfstandig aan een casus, maar hebben hierbij wel overleg met diverse collega’s. Dit zijn andere juristen maar ook de toezichthouders. Ook kan het handig zijn om in bepaalde vraagstukken te overleggen met de verantwoordelijke portefeuillehouder. Vooral wanneer het politiek gevoelige vraagstukken betreft. Dan is het voor een wethouder of burgemeester prettig om op de hoogte hiervan te zijn voor in het geval er vragen over komen. Van tevoren is niet altijd in te schatten of dit het geval zal zijn, wat het lastig kan maken of je wel of niet een casus bespreekt. Sommige van tevoren ’eenvoudige’ zaken kunnen dan toch ineens ingewikkeld worden.

 

Welk advies zou je geven aan je jongere zelf?

Hoewel je zeer inhoudelijke werkzaamheden verricht in de rol als jurist heb je tevens te maken met verschillende belangen vanuit de gemeente, wet- en regelgeving, de burgers en betrokken instanties. Het is daarom belangrijk om stevig in je schoenen te staan om met alle verschillende reacties en belangen om te kunnen gaan. Veel handhavingszaken hebben rechtstreeks invloed op de  burger (persoonlijk), daar moet je zorgvuldig en correct mee omgaan. Als er meerder betrokken bij een zaak zijn is het vaak niet mogelijk om iedereen tevreden te houden. Je komt op voor het algemeen belang dus je zoekt binnen de mogelijkheden die je hebt altijd naar de beste oplossing.

 

Wat ik verder nog belangrijk vind om terug te laten komen is dat er meer ruimte moet worden geboden voor jongeren. Kijk niet naar de ervaring maar kijk naar de persoon. Welke capaciteiten heeft een persoon en sluiten deze aan bij hetgeen je vraagt. Als de capaciteiten er zijn dan komt de ervaring vanzelf. Laten we niet vergeten dat we het allemaal hebben moeten leren. Dus laten we als overheid meer daar op inzetten en zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn voor jongeren.  Het salaris is goed en werk en privé kan heel goed gecombineerd worden. Veelal is er een mogelijkheid om thuis te werken zodat je privé goed kan combineren.

 

Wat vindt je fijn aan de samenwerking met Recruitmenthuis?

Recruitmenthuis heeft een groot netwerk met veelzijdige opdrachten en het is fijn om aan verschillende soorten opdrachten te kunnen werken. In het geval van Anouk en José worden de werkzaamheden als ZZP'er verricht en is Recruitmenthuis betrokken bij het zoeken naar de vervolgopdrachten als duidelijk is dat de huidige opdracht is afgerond. Dat creëert een duurzame, fijne en betrouwbare samenwerking. 

 

Burgemeester Gebben

Het werk van een ambtenaar is alles behalve saai en stoffig en het wordt hoog tijd dat we een realistischer beeld laten zien. Er zijn namelijk volop kansen voor zeer ambitieuze, hoogopgeleide juristen die mooie stappen kunnen maken binnen gemeenteland. Zoals uit ons eerdere interview met juridische toppers @Anouk en @Jose Rogaar ook bleek, zijn de day to day werkzaamheden van een jurist op de afdeling VTH bijvoorbeeld bij een gemeente zeer dynamisch en afwisselend. Dit wordt door burgemeester Gebben alleen maar bevestigd.

 

“De handhavingsmaatregelen die wij nemen hebben  

soms direct invloed op iemands leven en dat maakt  

het zeer persoonlijk en divers” – aldus de heer Gebben”.

Kansen en mogelijkheden

Als beginnend jurist bij de gemeente heb je de mogelijkheid, als je dat ambieert, om zelfstandig projecten op te pakken en daar veel van te leren. Carrièrestappen en doorgroeimogelijkheden worden sterk aangemoedigd en verwelkomd. Door zelfstandigheid te tonen en het voortouw te nemen, leer je snel om te gaan met de materie en deze goed eigen te maken. Door inzet te tonen, resultaten te behalen en werkervaring op te doen, kun je snel doorgroeien naar complexere zaken. Uiteraard werk je altijd samen met een team van juristen en andere specialisten, die allen een bijdrage leveren. Jouw individuele input is echter zeer waardevol. De visie vanuit de gemeente is dan ook dat je als starter zeker stappen kunt maken door proactief zaken op te pakken, verdieping te zoeken in je werkzaamheden en met behaalde resultaten en opgedane ervaring ook andere wegen kunt inslaan en diverse carrièremogelijkheden kunt onderzoeken. Binnen de gemeente worden mogelijkheden geboden om opleidingen te volgen om meer kennis en vaardigheden op te doen. Ook krijg je de gelegenheid om je te verdiepen en verder te ontwikkelen op andere afdelingen en in andere werkzaamheden.

 

Proactief Handelen als Belangrijke Benadering

Met inzet en doorzettingsvermogen zijn er dus veel mogelijkheden bij de gemeente en kun je mooie stappen maken. Een proactieve houding is echter niet alleen in dit opzicht welkom. Ook bij het behandelen van je dossiers is het van belang dat je tijdig signaleert wanneer je snel moet schakelen met je collega’s en betrokkenen. Naast het opstellen van juridisch correcte stukken en het verstrekken van goed advies, is bestuurlijke sensitiviteit een must. Als jurist werk je vaak nauw samen met bestuurders binnen de gemeente, waarbij je ook rekening moet houden met diverse (politieke) belangen. Hierbij is het essentieel dat je stevig in je schoenen staat en kunt omgaan met negatieve feedback vanuit burgers. Zij zijn het uiteraard niet altijd eens met jouw besluiten. Dit maakt je werkzaamheden genuanceerd en leerzaam. Enerzijds dien je gedetailleerd uit te zoeken welke juridische stappen genomen moeten worden, anderzijds sta je heel dichtbij de burgers door alle belangen in overweging te nemen en niet enkel vanuit juridische kaders te denken en te handelen.

 

- Aldus de heer Gebben