Gepensioneerd maar nog lang niet uitgewerkt!

19-03-2024

Ik ben Greta van der Veen, 70 jaar oud en werk als communicatieprofessional bij de gemeente Leeuwarden. In 2024 staat mijn uitgestelde pensioen voor de deur, maar ik voel nog steeds de drang om betrokken te blijven in het werkveld en mijn steentje bij te dragen. En ik weet dat ik niet alleen ben in dit gevoel onder gepensioneerden!

Mijn huidige opdracht loopt binnenkort af en dat zette me aan het nadenken over hoe mijn leven er daarna uit zou zien. Het beeld dat ik voor me zag, was niet bepaald positief. Ik ben namelijk nog lang niet klaar met werken en wil liever nog niet afscheid nemen van mijn collega’s. Maar fulltime wil ik ook niet meer werken. Deze gedachte zette me aan het denken. En zo ontstond het idee van een netwerk van senior-professionals. Waarom zouden werkgevers niet kunnen profiteren van de expertise van oudere werknemers? Ze zijn beschikbaar, hebben een schat aan ervaring en kennis, zijn gemotiveerd, flexibel en loyaal.

Ik geloof sterk in het betrokken blijven bij het arbeidsproces en wil mijzelf actief blijven inzetten. Ik weet zeker dat ouderen van meerwaarde zijn voor flexibele en betaalde opdrachten die aansluiten bij hun vakgebied en expertise. Het allerbelangrijkste hierbij is werkgeluk. Ik wil betrokken blijven door werk te doen dat voldoening geeft en vrijheid biedt. Ik ben niet op zoek naar een fulltime baan, maar naar kortere klussen. Dit kan zowel in een adviserende als een uitvoerende rol zijn.

In mijn ogen moeten we beginnen met het veranderen van de perceptie van oudere werknemers bij werkgevers. De waardevolle ervaring, kennis en stabiliteit van oudere werknemers zijn niet gemakkelijk te vervangen. Door meer flexibele werkarrangementen te ontwikkelen die aansluiten bij hun behoeften gaat dit arbeidspotentieel niet verloren. Door flexibiliteit te bieden, kunnen ze hun werk-privébalans bewaken en blijven bijdragen aan de arbeidsmarkt op een manier die voor hen financieel aantrekkelijk en comfortabel is; zinvol bezig zijn, betrokken blijven en toch voldoende vrije tijd.

Als ik terugkijk op mijn carrière, ben ik dankbaar voor de steun die ik kreeg van Recruitmenthuis. Tweeëntwintig jaar geleden maakte ik de overstap van HR naar het communicatie-vak, een keuze waar ik nog altijd blij mee ben en die ik eigenlijk eerder had moeten maken. Na veertien jaar besloot ik op 62-jarige leeftijd voor Recruitmenthuis te gaan werken. Recruitmenthuis is voor mij altijd een bijzonder prettige werkgever geweest. Ze hebben zich steeds weer ingezet om maatwerk te leveren voor mij en mijn opdrachtgever. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor.

In mijn ogen is het van cruciaal belang dat we met elkaar een cultuur creëren waarin oudere werknemers worden gewaardeerd. Dat ze na hun pensionering een actieve bijdrage kunnen blijven leveren op de arbeidsmarkt en hierin zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Laten we samen werken aan een toekomst waarin leeftijd geen belemmering vormt voor deelname aan het werkende leven, maar eerder een bron van waardevolle ervaring en expertise. Want 70 is maar een getal!