Resultaten Tevredenheidsonderzoek

27-07-2023

Het afgelopen jaar heeft Recruitmenthuis een uitgebreid tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder zowel interne als externe collega's. Het hoofddoel van dit onderzoek was het meten van de algemene tevredenheid van medewerkers over hun werk bij Recruitmenthuis. De resultaten zijn nu beschikbaar en geven een inspirerend beeld van de organisatie.

Een Uitstekend Cijfer

De centrale vraag in het onderzoek was: 'alles bij elkaar genomen ben ik tevreden met mijn werk'. En het antwoord was overduidelijk positief. Met een indrukwekkend cijfer van 9.3, ligt de tevredenheid van medewerkers bij Recruitmenthuis ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit resultaat is een grote bron van trots voor de organisatie.

Positieve Aspecten Uitgelicht

Naast de algemene tevredenheid hebben de verschillende vragen in het onderzoek ook enkele positieve aspecten aan het licht gebracht, die we graag willen belichten:

  1. Inspirerende sfeer: Binnen Recruitmenthuis heerst een prettige werksfeer waarin medewerkers zich thuis voelen. De organisatie stimuleert een positieve cultuur die creativiteit, samenwerking en groei bevordert.
  2. Effectieve communicatie: Medewerkers ervaren een uitstekende mate van communicatie binnen Recruitmenthuis, waarbij iedereen zijn of haar eigen contactpersonen heeft. Dit bevordert het gevoel van gehoord worden en de oprechte interesse in elkaars ideeën.
  3. Passende opdrachten: De gedetacheerde medewerkers zijn tevreden over de inhoud van het werk bij de opdrachtgevers, waarbij er specifieke aandacht wordt besteed aan opdrachten die goed aansluiten bij de persoonlijke capaciteiten en ambities van de medewerker.

Belangrijke Focuspunten

Hoewel de resultaten veel positieve punten onthullen, zijn er ook enkele indicatoren waarop Recruitmenthuis zich de komende jaren extra zal richten om het werkgeluk te vergroten en maatwerk te bieden:

  1. Persoonlijke Ontwikkeling: Recruitmenthuis zal tijdens voortgangs- en jaargesprekken nadruk leggen op persoonlijke ambities en ontwikkelingen. Samen met de medewerkers wordt er een meerjarig plan opgesteld, waarbij individuele opleidingsmogelijkheden worden verkend en gestimuleerd.
  2. Vitaliteit: De organisatie erkent het belang van vitaliteit en zal initiatieven ontplooien om een gezonde werk-privé balans te bevorderen. Met een vitaliteitskalender, maandelijkse tips en tricks en persoonlijke gesprekken over werkhouding, wil Recruitmenthuis de vitaliteit van medewerkers stimuleren.
  3. Werkdruk: Met oog op de veranderende arbeidsmarkt en toenemende werkdruk, zal Recruitmenthuis als een proactieve sparringspartner fungeren voor zowel medewerkers als opdrachtgevers. Door individuele oplossingen te vinden en samen te werken aan structurele oplossingen, zal de organisatie zich inzetten voor een gezonde balans en welzijn van haar medewerkers.