(Ver)binding: het antwoord op werkstress

16-11-2023

In een wereld waarin steeds meer op afstand wordt gewerkt, is het belangrijker dan ooit om verbinding te creëren. Werknemers en organisaties hebben de uitdaging om aangesloten te blijven. Niet alleen bij hun taken, maar ook bij elkaar en de maatschappij. Verbinding, of het nu met collega's, je organisatie, of de wereld om je heen is, is van essentieel belang in een tijd waarin eenzaamheid en werkstress toenemen.

Cijfers tonen aan dat werkstress een groeiend probleem is. Ongeveer een derde van het verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten, waarvan 23% stressgerelateerd is. Bij langdurig verzuim van meer dan zes weken is stress verantwoordelijk voor ongeveer 29% van de gevallen.

Wel is het hierbij belangrijk om onderscheidt te maken tussen gezonde werkdruk en ongezonde werkstress. Werkdruk hebben we nodig om prestaties te leveren en kan zelfs leiden tot een staat van 'flow'. Maar wanneer de spanning te groot wordt, kan gezonde werkdruk omslaan in stressklachten.

Werkstress kan zich manifesteren in verschillende symptomen, waaronder vermoeidheid, concentratieproblemen, slaapstoornissen en lichamelijke klachten. Het is van cruciaal belang om de oorzaken van werkstress te achterhalen en op tijd maatregelen te nemen.

 

Verbinding

Een sterkere en verbeterde verbinding op de werkvloer kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van langdurig verzuim, het verhogen van de productiviteit en het bevorderen van een positieve werksfeer. In het licht van recente ontwikkelingen, zoals hybride werken, de toenemende individualisering en een competitieve arbeidsmarkt, wordt het steeds crucialer om aandacht te besteden aan verbinding als een essentieel aspect van onze mentale gezondheid op het werk. Een betere verbinding stimuleert werknemers om zich minder geïsoleerd te voelen, maar maakt het ook gemakkelijker om hulp te vragen en geeft een waardevol gevoel van bijdrage aan het grotere geheel.

Mocht jij kampen met werkstress, neem dan contact op met jouw contactpersoon. Gezamenlijk kun je in gesprek kijken naar een oplossing/verlichting van jouw werkstress. Ook kan onze HR-manager, Naomi van Elk, hierbij aansluiten om vanuit haar kennis en ervaring te adviseren.

Daarnaast zijn er ook stappen die je zelf kunt zetten om werkstress te voorkomen en te verminderen. Hier zijn een paar praktische tips:

  1. Ga het gesprek aan met je contactpersoon: Bespreek eventuele problemen met werkdruk en de werksfeer en zoek samen naar mogelijke oplossingen.
  2. Neem op tijd pauze: Het is van cruciaal belang om rustmomenten in te lassen en niet te lang onafgebroken door te werken, vooral tijdens drukke periodes.
  3. Hanteer duidelijke communicatie: Praat openlijk met collega's, je contactpersoon en leidinggevenden over je grenzen en de hoeveelheid werk, om zo stress te verminderen.
  4. Schrijf dagelijks een positieve actie op waar je trots op bent. Dit helpt om stil te staan bij de positieve aspecten van je werk.
  5. Er zijn aspecten waar je helaas geen invloed op hebt. Focus daarom op de zaken die je wel kunt veranderen.
  6. Tot slot is het van belang om grenzen te stellen en daarbij dicht bij jezelf te blijven.