Waarom intervisie zo belangrijk is voor professionals

30-05-2023

De meeste professionals werken tegenwoordig in een dynamische omgeving, die altijd in beweging is. Er is personeelstekort en de arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Dat vraagt veel van medewerkers. Juist dan is het goed om aandacht te hebben voor het leren en ontwikkelen van de professional zelf.

Een manier om te reflecteren op je professioneel handelen is door middel van intervisie. Intervisie is collegiale consultatie, dus overleg met je collega’s over werkproblemen/uitdagingen.

In sommige beroepsgroepen is intervisie een vast onderdeel van het werk. In andere beroepsgroepen is dat minder het geval. De vraag die dan vaak gesteld wordt is: waar heb je het over in intervisie? Voorbeelden zijn:

  • Hoe kan ik mijn werk anders organiseren?
  • Hoe kan ik omgaan met een collega die heel anders werkt dan ik?
  • Hoe bewaak ik de balans tussen werk en privé?

Intervisie kun je dus doen met je collega’s. Dit kan zijn in je organisatie, maar ook daarbuiten. Je kunt kiezen voor een groep waarbij mensen vooral hetzelfde werk doen. Voordeel hiervan is dat je goed weet wat er speelt in het werkveld en dat mee kunt nemen in de intervisie. Je kunt ook kiezen voor een groep waarin mensen verschillend werk doen binnen een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmedewerkers, juristen en uitvoerende medewerkers. Voordeel daarvan is dat er een bredere blik is op het werkprobleem en je daarin veel van elkaar kunt leren.

Het gebeurt best vaak dat groepen het best nog lastig vinden om intervisie goed vorm te geven. Vragen die dan spelen zijn bijvoorbeeld: “Welke methode gebruik je daarvoor? Hoe zorg je dat het concreet wat oplevert? Hoe zorg je dat de stappen concreet gemaakt worden? Hoe heeft niet alleen de inbrenger wat aan het bespreken van de inbreng, maar ook de deelnemers?“. Daarom bieden wij begeleide intervisie aan: intervisie met collega’s, onder begeleiding van een intervisor.

Door de begeleiding lukt het vaak beter om op een gestructureerde manier te reflecteren, met behulp van verschillende methodes én draagt het bij aan zowel de professionalisering van de inbrenger als ook de deelnemers. Ik, Marieke Jongman,  gebruik bijvoorbeeld vaak het bordspel ontwikkelingskunde bij de start van een intervisiegroep. Deze methode gaat er vanuit dat je niet alleen over ontwikkeling moet praten, maar dat je ontwikkeling “doet”. Door middel van een aantal stappen (ervaren, analyseren, bewust worden, afwegen en concretiseren), onderzoek je met elkaar een situatie en kom je uiteindelijk tot concrete stappen die je kunt nemen.

Dat heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de professional zelf, maar ook voor de werkgever en opdrachtgever. Het vergroot de autonomie van medewerkers, zorgt voor duurzame ontwikkeling en dat je leert van en met elkaar! Win-win dus. Ook interesse in (begeleide) intervisie? Vraag eens naar de mogelijkheden.