Wender krijgt cheque

13-07-2022

Elk jaar steunen we een goed doel. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Zo hebben Revalidatie Friesland en Kind in Beeld al een cheque van ons gekregen

Wender
Deze keer hebben we jou gevraagd welk goed doel wel een extra steuntje kon gebruiken. Uit de reacties hebben we gekozen voor Wender. Zij helpen als het leven extra lastig en complex is. Bijvoorbeeld door dakloosheid, verslaving, psychische problemen, schulden en/of huiselijk geweld.

Muzikale wending
Onze collega Edwin Huizinga ging langs bij Wender in Leeuwarden. Een groep van dak- en thuisloze jongeren gaat daar 20 weken lang muziek maken, onder begeleiding van professionele musici. Dat project heet ‘muzikale wending’ en het doel daarvan is om op een andere manier met elkaar in contact te komen. We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren om dit mede mogelijk te maken!