Nieuwe collega

Bij Recruitmenthuis staat de mens voorop. Wij maken ons hard voor een stabiele basis voor iedereen. Onze opdrachtgevers, (lokale) overheden, dragen bij aan een stabiele basis voor haar inwoners door de brug te slaan tussen beleid en uitvoering. Momenteel is de vraag naar medewerkers met inhoudelijke kennis en ervaring groot. Oorzaken zijn onder andere vergrijzing, nieuwe wet- en regelgeving en een krappe arbeidsmarkt. Om deze stabiele basis voor inwoners te kunnen blijven garanderen, zijn er vakinhoudelijke professionals nodig. Dit faciliteren wij, in de vorm van een traineeship.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met Elisabeth Tonckens.

Waarom maatwerk

Maatwerk zorgt voor startklare nieuwe collega’s die direct van meerwaarde zijn in het bestaande team. Dit doen we o.a. door coaching, begeleiding door ervaren mentoren en een leertraject op basis van het benodigde competentieprofiel. Dit competentieprofiel stellen we samen met de opdrachtgever. We bieden een persoonlijk ontwikkelingsplan aan, dat aansluit bij de leerbehoeftes en ambities van de professional en het gewenste competentieprofiel.

Wij investeren in de relatie met de opdrachtgevers en weten wat er speelt binnen het team. Hierdoor kunnen wij de begeleiding faciliteren die aansluit bij de behoefte van zowel trainee als opdrachtgever.

Samen met de opdrachtgever brengen wij de behoeftes in kaart en stellen we het gewenste competentieprofiel samen.

We maken een blauwdruk met leerplan op basis van het competentieprofiel. Hier leggen we de basis van het succes voor het gehele traject.

We starten met de werving van professionals en plannen intakegesprekken in.

De professionals maken een wetenschappelijk onderbouwde test die competenties en drijfveren in kaart brengt.

Samen met de opdrachtgever selecteren wij de juiste kandidaten voor het traineeship in een persoonlijk gesprek.

We werken aan de verdere competentie ontwikkeling van de professionals en bieden begeleiding vanuit ervaren mentoren. Door vaste evaluatiemomenten kunnen wij bijsturen gedurende het persoonlijk ontwikkeltraject binnen het traineeship.

Het resultaat: vakkundige professionals die in het werkveld aan de slag zijn en direct van meerwaarde zijn in het team.

Wat regelen wij?

Recruitmenthuis zorgt voor een passend opleidingsprogramma aansluitend op het samengestelde competentieprofiel. Wij faciliteren begeleiding vanuit ervaren mentoren. We werken samen met de mentoren aan de professionele ontwikkeling van trainees. In afstemming met de opdrachtgever nemen wij de verantwoordelijkheid voor het inwerken en opleiden van de nieuwe collega’s die deelnemen aan het traineeship.

Meerwaarde voor de opdrachtgever

Door de vliegende start en intensieve begeleiding ontzorgen deze professionals direct het bestaande team, wat leidt tot verlaging van de werkdruk. De kwalitatieve match tussen professionals en opdrachtgevers zorgt voor een duurzame arbeidsrelatie. Na het afronden van het traineeship wordt de nieuwe collega onderdeel van het bestaande team. Hiermee waarborgen wij een gezonde balans tussen een vaste en flexibele formatie.